Vestlandet sitt flytande bibliotek

Bokbåten Epos er eit samarbeid mellom fylkeskommunane i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Haustturen er no igang! Velkomen ombord!