Vestlandet sitt flytande bibliotek

Bokbåten Epos er eit samarbeid mellom fylkeskommunane i Hordaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane. Vårturneen er no ferdig. Velkomen attende til hausten!