Hordaland

Kulturprogram haust 2017

 

 

Sørturen – tysdag 7. november t.o.m.  fredag 17. november

 «Jada, jada, ja» av  med Fred Dalbakk og Anne Persdotter Flugstad   

 

Skulen, skulevegen og elevane er tema for denne Alf Prøysen-framsyninga. Integrering, meistring og mangfald er viktige element i skulekvardagen, og gjennom Alf Prøysen sine historier og songar vert dette levandegjort, med overraskande, morosame vinklingar og musikalske sprell. Tilhøyrarane er aktive deltakarar.

Anne og Fred er to allsidige aktørar som spelar på mange strengar. Dei har samarbeidd i ei årrekke og gjort fleire Prøysen-program for både barn og vaksne. Begge har vakse opp på Hedemarken, og dei har difor eit nært forhold til Prøysen sitt musikalske univers.

 

Aldersgruppe: Konserten er laga for 1.-7. klasse, men høver for dei fleste aldersgrupper.

 

 

 

 Nordturen –  måndag 20. november t.o.m. onsdag 29. november

«Eventyrmuseet» med Merethe Gauden

 

Bli med inn i Eventyrlandet, der vi skal møte gamle og nye eventyr. Merethe fortel og dramatiserer, med sentrale rekvisittar frå kjende eventyr. Ho snakkar om kva eit eventyr er, og kva det inneheld.

Merethe Gauden er ein røynd eventyrforteljar, som i ei årrekke har laga eigne framsyningar, der ho spelar alle rollene sjølv.

 

Aldersgruppe: frå 2 år, framsyninga vert tilpassa alderen til publikum.

 

 

 

 

 

 

 

Espevær søndag 12. november kl. 19:00

Atle Hansen «Syng meg heim»

Forfattar og musikar Atle Hansen syng eigne songar og fortel historier frå Sunnhordland.

Atle Hansen er visesongar og forfattar, busett på Stord, men fødd i Mosterhamn. Musikalsk hentar han inspirasjon frå både skillingsviser, blues, country og rock. Tekstane er frå kvardagslivet, fisking på fjorden, turar med hunden eller stille kveldar i stova.

Arrangementet er gratis.

 

 

 

 

 

 

Falturiltufestivalen – Leirvik hamn

Fredag 10.11. kl. 18:00

«Valgets kavalér – Ragnar Hovland les for vaksne»  

 

Lesestund for vaksne på bokbåten Epos.

Tilskipinga er i eit samabeid med Falturiltu og er gratis.

 

 

 

Velkomen om bord.