Hordaland

Kulturprogram vår 2018

Tysdag 6. mars på Strøno og Vedholmen vert det eige program med Ramona Sulen.

Ho fortel, syng og dramatiserer sin eigen versjon av eventyret «Ulven og dei små geitekillingane» av brødrane Grimm.

Programmet høver for barn i alderen 3-4 år og oppover.

Sørturen – onsdag 7. mars t.o.m.  fredag 16. mars

 

«Eventyrmuseet» med Merethe Gauden

Bli med inn i Eventyrlandet, der vi skal møte gamle og nye eventyr. Merethe fortel og dramatiserer, med sentrale rekvisittar frå kjende eventyr. Ho snakkar om kva eit eventyr er, og kva det inneheld.

Merethe Gauden er ein røynd eventyrforteljar, som i ei årrekke har laga eigne framsyningar, der ho spelar alle rollene sjølv.

Aldersgruppe: frå 2 år, framsyninga vert tilpassa alderen til publikum.

 

 Nordturen – onsdag 4. april til fredag 13. april

«Robotar» med Magnus Holm

For kring 60 år sidan var robotar rein fantasi. I dag finnast det robotar nesten over alt. I dette programmet får du vete alt om desse robotane. Forfattaren Magnus Holm synest nemleg robotar er så spennande at han har skrive ei heil bok om dei. Han les høgt frå boka, viser bilete og fortel om nokre av dei beste, raraste og mest spennande robotane som finst.

Alder: frå 5 år.

Familieprogram i Førde 12. mars kl. 19.00

Trio Tunnel spelar Knutsen og Ludvigsen

Velkomen til allsang langt over grensa, når Trio Tunnel tek oss med inn i Knutsen & Ludvigsen sitt eineståande univers. Viktige tema som kyr og bikkjer, elledillar og krokofantar, fargeblinde fiskehandlarar og tubaspelande akterutsegla bestefedre vil stå på agendaen.

Musikarane frå Stord,  Jørgen Sandvik, Roald Kaldestad, Endre Olsen, og Ivar Loe (alle på vokal, diverse strengeinstrument og kazoo og trommer) lover oss dei mest kjende songane og nokre  litt meir gøymde skattar  frå  tunnelen sine krikar og krokar.

Tilskipinga er gratis.

Vaksenprogram Åsgard fredag 6. april kl. 19.00

Ei vandring gjennom Jakob Sande si dikting med Torodd Fagerheim

Vi får besøk av den kjende Jakob Sande-tolkaren Torodd Fagerheim. Han les, fortel og spelar trekkspel i programmet sitt om den folkekjære diktaren frå Sunnfjord. Allsong vert det og høve til å høyre meir ukjende songar og tekstar av forfattaren.

”For meg er Sande bygdemannen som gjev utkantfolk oppreising. Han skildrar ikkje berre land og folk. Jakob stig fram som ein logande rettferdsdiktar. Med spit, overdriving og harme langar han ut språklege knyttnevar mot maktmenneska.»

Tilskipinga er gratis.

 

Velkomen om bord