Stoppet i Barstadvik avlyst

Stoppet i Barstadvik i dag 03. oktober 17:00 – 18:30 er dessverre avlyst grunna for mykje bølger opp under kai.

Vi beklagar dette, og håpar vi sjåast på neste tur.

Beste helsing frå Bokbåtteamet