Opstad

Båten vil legge til ved Oppstad grunna problem med kai på Heggdalsvik.