Hordaland

Kulturprogram våren 2019

Sørturen – tysdag 5. mars t.o.m.  fredag 15. mars

Sofia og Eliana frå Klangvegen

Kom og møt venane Sofia frå Finland/Sverige og Eliana frå Italia, og bli med inn i ei spennande verd av lydar. Sofia og Eliana leikar med det verbale og det musikalske språket, det vert song og vi får høyre det finske nasjonalinstrumentet kantele. Dei utforskar musikken sine klangar, og ulike musikalske karakterar vert forsterka med dans og rørsle, og skapar på den måten indre bilete for barna. I programmet finn vi musikk som er heilt stille og musikk som har sterke kjensle. Nord møter sør, mørke møter ljos og venskap bærer Sofia og Eliana gjennom alle dei ulike kjenslene musikken skapar i dei.

 

Sofia og Eliana har studert musikk i Austerrike, Italia og Finland.  Dei opptrer i heile Europa og forsterkar gjerne musikken med dans, song og rørsle.

Programmet høver for barn frå 6 år.


Nordturen – måndag 18. mars til onsdag 27. mars

Gudespor – forteljerkunst, undring og filosofi

 

Vi får høyre mektige vakre og morosame  myter frå den norrøne og greske gudeverda. Gjennom forteljingane får barn og vaksne møte forunderlege skapningar som alvar, underjordiske vesen, gudar, gudinner og urgamle jotnar.

Filosofen fabulerer, undrar og filosoferer samen med publikum.

Fantasi møter verkelegheit og fremjar nye perspektiv og spørsmål.

Framsyninga kombinerer forteljing og filosofisk samtale på en nyskapande og levende måte. Publikum er aktive, dei får sleppe kreativiteten og fantasien laus, og tankane deira vert utfordra og stimulert på mange vis. Det er ynskje om å gje barn og vaksne en meiningsfull og ugløymeleg oppleving.

Marianne Stenerud er ein kreativ og røynd forteljarkunstnar. Ingunaya Myhre er ein leikande og spørjande filosof med tru på nærleik i samtale med barn og vaksne.

Framsyninga høver for alle frå  4 – 104 år.

 

 


Glesvær, mandag 18. mars kl. 19:00

Smooth Operators og Bob Dylan

Smooth Operators er ei gruppe på fire som også representerer ulike generasjonar, og som har laga eit program om Dylan sin 1960–talsperiode. I programmet er det sett saman 12 songar frå tiåret då Dylan mot sin vilje vart ropt ut som leiar og vegvisar for ein heil generasjon. I denne perioden gjekk han også gjennom ulike fasar personleg, musikalsk, litterært og menneskeleg. Han forandra musikkstil fleire gonger, kledde seg på forskjellig vis og budde både urbant og landleg.
Mellom songane fortel dei historia om korleis Dylan sin musikk og lyrikk utvikla seg, og korleis han var sentral i utforminga av det vi i etterkant kan kalla 1960-talsuttrykket. Dette tiåret som snudde opp ned på så mange tradisjonar og tilvande meiningar. Ingen ting vart det same etterpå!

For vaksne

Programmet er gratis


Lunde onsdag 6. mars kl. 19.00

Schlager & Kanari 

 

Ingvild Storhaug - sang

Lena Rist Larsen - Trekkspill

Ingvild Storhaug (song) og Lena Rist-Larsen (trekkspel) presenterer herleg musikk frå 30- til 60-talet. Dei to musikarane har ein felles lidenskap for popmusikk frå dei gode, gamle dagar med idol som Åse Wentzel, Nora Brockstedt og Zarah Leander.  Når Ingvild & Lena skal ut på tur tek dei med seg eit knippe låtar i bagasjen:  «Tulipaner fra Amsterdam», «Tango for to» og «Når det kommer en båt med bananer»,  for å nemne nokre av songane.  Song og trekkspel har hovudrollene i instrumentparken, som òg består av fiolin, autoharpe, melodika, vaskebrett og andre duppedittar.  

 Med: Ingvild Storhaug – song og diverse
Lena Rist-Larsen – trekkspel, fiolin 

Programmet høver for vaksne

Programmet er gratis

Velkomen om bord